Yaya Derneği 4. Olağan Genel Kurulu

Yaya Derneği 4. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak 2024, Çarşamba günü, 11.00-16.00 saatleri arasında Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi (ASTÖY) Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5  Bornova/İZMİR adresindeki dernek merkezimizde, aidat borcu olmayan üyelerinin salt çoğunluğu ile aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı; çoğunluk aranmaksızın 16 Mart 2024, Cumartesi günü, 11.00-16.00 saatlerinde aynı gündemle yine aynı adreste yapılacaktır.

 

Yaya Derneği Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca aidat borcu bulunan üyelerin genel kurula katılması mümkün olmadığı için aidat borçlarının genel kurul tarihine kadar ödenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Tüm üyelerimize önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

YAYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
------------


YAYA DERNEĞİ 4. Olağan Genel Kurul Gündemi:

01. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,

02. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması,

03. Konukların konuşmaları,

04. Faaliyet Raporu ile Mali Raporun okunması ve oylanması,

05. Denetim Kurulu Raporu okunması ve oylanması,

06. 2024-2026 Çalışma Dönemi Bütçesinin görüşülüp oylanması,

07. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

08. Dilek ve öneriler,

09. Kapanış.