Bağış

  •   
  •  A 
  •   

YAYA DERNEĞİ BAĞIŞ KURALLARI

Yaya Derneği destekçileri için bağış hesap numaramız:

Yaya Derneği
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İzmir/26 Ağustos Şubesi
Şube Kodu: 884
Hesap No: 856 84030  5001
IBAN: TR32 0001 0008 84856 84030 5001

YAYA DERNEĞİ BAĞIŞÇI HAKLARI BİLDİRGESİ

Yaya Derneği, yaya haklarının uygulanıp gelişmesi amacıyla yapılan bağışların, gönüllü bir davranış olduğuna; vermenin ve paylaşmanın örnek bir insan davranışı olarak hepimizin iyiliğine ve yaşam kalitesine katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin; özellikle de hak temelli sivil toplum örgütlerinin halkla daha sağlıklı ve etkin ilişkiler kurması açısından bağışın verilmesi ve kullanılması aşamalarında verenle alan arasında akla, güvene ve sonuç almaya dayalı bir ilişkinin kurulmasını arzulamakta ve tüm bağışçılarının aşağıdaki haklara sahip oldukları kabul etmektedir:

Bağışçı Hakları

1. Yaya Derneği’nin amaç, hedef ve faaliyet konuları ile bağışın nasıl kullanılacağı ve kullanıldığı hakkında bilgilenme,

2. Dernek yönetimi hakkında bilgi edinme ve yöneticilerden görevlerini ihtiyatlı, güvenilir ve ölçülü bir şekilde yerine getirmelerini bekleme,

3. Bağışla ilgili güncel finansal bilgilere erişim,

4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5. Yapılan bağışla ilgili olarak uygun bir teşekkür mesajının alınması,

6. Bağışlarının gizliliğini hukuk ve yasalara uygun bir şekilde talep etme hakkı,

7. Bağışçı ile dernek yönetimi arasındaki bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olması,

8. Kendisinden bağış isteyenin dernekteki konumu hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa, iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10. Bağış yaparken soru sorma ve anında doğru, açık yanıt alma hakkı.