Yaya Hakları ve Yaya Kültürü Konularında Çalışacak Lisansüstü Öğrencilerine Burs

  •   
  •  A 
  •   

Daha yürünebilir ve yaşanabilir kentler için yaya hakları ve yaya kültürü konularında çalışan 3 lisansüstü öğrencisine Yaya Derneği tarafından burs verilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ocak 2020, saat 17.00

 

 Başvuru için gerekenler:

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yüksek öğretim kurumlarından birinde lisansüstü öğrencisi olduğunuza ilişkin belge

2. Yaya kültürü ve/veya yaya hakları alanındaki tezinizin özeti ve kendinizi tanıtan, kendinizin kaleme alacağı, kısa bir metin. [.docx uzantılı word belgesi.]

(Sorular üzerine ek not: Tez danışmanınızın da böyle bir metin yazması destekleyici olabilir, ancak sizin yazmanızı özellikle bekliyoruz.

Tez özetinizin Yaya Derneği tarafından kendi yayınlarında anılması, sosyal medya ve/veya her türlü basılı-görüntülü basın organında duyurulması, paylaşılması konusunda onay verip vermediğinizi lütfen belirtiniz. Burs verilen tezin başlığı kamuoyu ile paylaşılmak zorundadır, bir nedenle içerik ile ilgili bir kısıt var ise, belirtiniz.)

3. Belirttiğiniz konuda çalışma yaptığınıza ilişkin kurumunuzdan alacağınız resmi belge.

(Sorular üzerine ek not: Çalışma konunuzu belirten, tez danışmanınızın onayı-imzası ve kurumunuzun resmi onayını-mührünü taşıyan bir belge olabilir.)

 

Yukarıda anılan belgeler ile bilgi@yayadernegi.org e-posta adresine başvurmanız bekleniyor.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dönem için son başvuru tarihi olarak belirlediğimiz 15 Ocak 2020 saat 17.00'ye kadar ulaşan tüm başvurulara rumuz verilerek 3 akademisyenden oluşan bir kurula iletilecek; 31 Ocak 2020'de değerlendirme sonuçları açıklanacaktır. Şubat ayı içinde duyurulacak bir takvimle, seçilen 3 teze/öğrenciye bir sefere mahsus olmak üzere kişi başı 2000 TL/yıl burs verilecektir. Başvuruların yoğunluğu veya öngörülemeyen koşullar nedeniyle Yaya Derneği'nin bu takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilim Kurulu:

  • Prof.Dr. Haluk Gerçek/ İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü (emekli)
  • Prof.Dr. Nilay Çabuk Kaya/ AÜ Sosyoloji Bölümü
  • Doç.Dr. Hilmi Evren Erdin / DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

NOTLAR:

Burs kampanyamız İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2019 tarih ve 49124 sayılı oluruyla gerçekleştirilmektedir.

Başvuran öğrenciler arasından yapılacak seçimle belirlenen 3 kişiye, bir sefere mahsus olarak verilecektir.

Burs verilme aşamasında, başvuruyu yapan öğrencinin kendi adına açılmış bir banka hesap numarası ve yukarıda anılan belgelerin asılları ile "başvuran kişinin Yaya Derneği'nden bu yardımı kabul ettiğine dair" ıslak imzalı beyan dilekçesi istenecektir (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne tarafımızca sunulmak üzere).

Başvurmak koşulların kabul edildiği anlamına gelir.

Yaya Derneği Y.K