Yaşam Hakkımıza Sahip Çıkalım

  •   
  •  A 
  •   

 

Avrupa Yaya Hakları Bildirgesinin 1. Maddesi; 

"Yaya, sağlıklı bir çevrede yaşama; bedensel ve ruhsal sağlığını layıkıyla korumaya elverişli koşullar altında kamusal alanlarının nimetlerinden özgürce yararlanma hakkına sahiptir." demektedir.

 

Küresel ölçekte Covid-19 salgını nedeniyle sokakta olmanın risk ve günlük hayatımızın felç olduğu bu günlerde, öncelikle;

• Sokağa çıkamayan insanların temel ihtiyaçlarının ve sağlıklı olmalarının sağlandığı,

• Sokağa çıkamayan insanların gelir kaybı yaşamaması için tüm çalışanların ücretli izinli olmalarının sağlandığı,

• Sağlık emekçilerinin sağlık ve can güvenliğinin korunduğu, toplu yaşam alanlarında ihtiyaçların karşılandığı, önlemlerin hızla alındığı,

 

Yani, "Sosyal Devlet" olmanın gereklerinin yerine getirildiği, herkesin evde kalacağı yasal ve ekonomik düzenlemelerin bir an önce hayata geçirildiği, evde kalamayanların koşullarının düzeltildiği bir ortamda; "yaşam hakkımıza sahip çıkalım!" diyoruz.

 

Kent ve yaya haklarını savunmak için kamucu yaklaşımların ve toplumsal dayanışmanın örüldüğü sağlıklı günlerde bir arada olmak için,

Salgına karşı tedbir alma ve hastalığı önleme dışında, sokağa çıkmak zorunda kalmayalım…

 

Yaya Derneği