Amaç ve Hedeflerimiz

  •   
  •  A 
  •   

Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız, ülkemizdeki yaya hakları düşünce ve uygulamasının, Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi boyutunda gelişmesi için çalışmalar yapmak ve kent içi yürüyüşün, toplumsal ölçekte bir yaşam kültürü olarak kabul görüp yaygınlaşmasıdır. 

Hedefimiz, işe, okula, spora, oyuna, alışverişe giderken ve gezerken kullandığımız, toplum olarak bir araya geldiğimiz kamusal alanların; yaşam kalitemizi arttıracak ve kamu yararını gözetecek şekilde nicelik ve nitelik yönünden gelişmesidir.