Yaya Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

  •   
  •  A 
  •   

Yaya Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak 2020, Cuma günü saat 19.00’da,

İsmet Kaptan Mahallesi, 1368 Sokak, No:1 İKBAL-1 İş Merkezi, Kat:8/805 Konak / İZMİR

adresindeki dernek merkezimizde olacak ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15.00’te aynı gündemle yine aynı adreste yapılacaktır.

Yaya Derneği Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca aidat borcu bulunan üyelerin genel kurula katılması mümkün olmadığı için aidat borçlarının genel kurul tarihine kadar ödenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Tüm üyelerimize önemle duyururuz.

YAYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

2. Olağan Genel Kurul Gündemi:

01. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi.

02. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması.

03. Konukların konuşmaları.

04. Faaliyet Raporu ile Mali Raporun okunması, oylanması.

05. 2020-2022 Çalışma Dönemi Bütçesinin görüşülüp oylanması.

06. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

07. Dilek ve öneriler

08. Kapanış