Yönetim Kurulu

  •   
  •  A 
  •   

 

Yaya Derneği 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu

Erol Akcan (Başkan)
Nehir Yüksel (Başkan Yardımcısı)
Özlem Şenyol Kocaer (Yazman)
Nilgün Yoldaş Atila (Sayman)
Arzu Filiz Güngör Çıdamlı (Üye)
Melek Atar (Üye)
Mehmet Erdem Erol Hülagü (Üye)