Yönetim Kurulu

  •   
  •  A 
  •   

 

Yaya Derneği 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu

Özlem Şenyol (Başkan)

Erol Akcan (Başkan Yard.)

Arzu Filiz Çıdamlı (Sekreter)

Nilgün Yoldaş Atila (Sayman)

Mustafa Gökberk Tektek (Üye)

Perihan Gül (Üye)

Çisem Seyhan (Üye)