Kent Meydanlarına Yaya Güvenliği Perspektifinden Bakma Daveti

  •   
  •  A 
  •   

 

Yaya Derneği, İzmir Alsancak Sait Altınordu Meydanı ve Çevresine dair Yaya Güvenliği Tehditleri ve Öneri Düzenlemeler Bilimsel Raporunu Kamuoyu ile Paylaşıyor

NEDEN?

Otomobil odaklı gelişen kentlerde yayalara ayrılan yolların daraltılması, caddelerin yaya kullanıcılar için cazibesini yitirmesi ve yaya güvenliğinin azalması gibi sorunlar, insan sağlığını ve sosyo kültürel aktiviteleri olumsuz etkiliyor. Yaya önceliğinin olmadığı otomobil odaklı kentlerde, ulaşım sorunlarıyla birlikte ekonomik, sosyal, ekolojik sorunlar da katlanarak artarken yaya ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım metotlarının kullanımı ve yaşanabilirlik geriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre 2022 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %44,9'u sürücü, %31,8'i yolcu, %23,3'ü ise yaya. Kentlerin en savunmasız yol kullanıcıları olan yayaların ölümü, en önemli küresel halk sağlığı sorunlarından biri.

Yaya güvenliği, yürüyüş ve bisiklet trafiğinin yanı sıra toplu taşıma kullanımıyla da yakından ilişkili. Şehir merkezlerinde motorlu araç, tramvay ve metro hatlarının yan yana bulunduğu bölgelerde, güvenlik kaygıları çok daha karmaşık bir hal alır. Bu karmaşıklık, şehir merkezlerindeki meydanlarda da kendini gösteriyor. Bir yanda araç trafiği, diğer yanda toplu taşıma hatları ile iç içe geçen bu meydanlar, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından özel bir dikkat gerektiren alanlar. Bu noktada, etkili meydan tasarımları ve güvenlik önlemleri, şehirlerin sürdürülebilir ve güvenli ulaşım sistemlerine geçişini desteklerken, toplu taşıma, yürüyüş ve bisiklet trafiğini entegre bir şekilde bir araya getirmenin önemini ortaya koyuyor. Birçok dünya kentinde, meydanlar sadece trafiği yönlendiren alanlar olmanın ötesine geçiyor. Toplu taşıma alternatiflerini ve özellikle yaya hatlarını başarılı bir şekilde entegre eden bazı dünya meydanlarına örnek olarak Tokyo’daki Shibuya Meydanı, New York’un Times Square’i,  Barselona’nın Plaça de Catalunya’sı anılabilir.

YAYA GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİYLE SAİT ALTINORDU MEYDANI RAPORU

İzmir’de de bu tür bir trafik yoğunluğu ve ulaşım modu çeşitliliği barındıran Sait Altınordu Meydanı Yaya Derneği olarak önemli gündemlerimizden biri oldu. Bu kapsamda derneğimiz, Avrupa Birliği Destek Fonu ve STGM işbirliği ile bu meydana ilişkin yaya güvenliğini tehdit eden faktörleri ortaya koyan bir bilimsel raporu, ulaşım uzmanı Yük. Şehir Plancısı Çisem Seyhan’a hazırlatmış bulunuyor.

Bu raporda, meydanda gerçekleştirilen gözlemler ve anket yoluyla elde edilen yaya görüşlerine yer verildi, yaya sayımları, yaya geçiş süreleri gibi ölçümler yapıldı. Çalışma alanı sınırları içerisinde yapılan saha çalışması (ölçüm, anket vb.), literatürden elde edilen bilgiler ve İZULAŞ’tan elde edilen sayımlar ile veriler derlendi.

 

 

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

/u/files/0_YAYA%20GU%CC%88VENLI%CC%87G%CC%86I%CC%87%20RAPORU%3B%20I%CC%87ZMI%CC%87R%20ALSANCAK%20SAI%CC%87T%20ALTINORDU%20MEYDANI%20VE%20YAKIN%20C%CC%A7EVRESI%CC%87.pdf