Yaya Derneği 3. Genel Üye ve Gönüllü Toplantısı Yapılıyor

  •   
  •  A 
  •   

10 Eylül 2018, Pazartesi günü 18.00-20.00 saatleri arasında TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin eğitim salonunda yapılacak olan Yaya Derneği 3. Genel Üye ve Gönüllü Toplantısı'nda, Yaya Derneği'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmaların temelini oluşturan genel politika, öncelikli konu, temel strateji ve projeler tele alınarak derneğin gelecek dönemde izleyeceği yol haritası belirlenecektir.

05.09.2018240