Yaya Derneği 3. Olağan Genel Kurulu

  •   
  •  A 
  •   

Yaya Derneği 3. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak 2022, Cumartesi günü, 11.00-16.00 saatleri arasında Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi (ASTÖY) Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5  Bornova/İZMİR adresindeki dernek merkezimizde, aidat borcu olmayan üyelerinin salt çoğunluğu ile aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı; çoğunluk aranmaksızın 26 Şubat 2022, Cumartesi günü, 11.00-16.00 saatlerinde aynı gündemle yine aynı adreste yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

YAYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
------------


YAYA DERNEĞİ 3. Olağan Genel Kurul Gündemi:

01. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,

02. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması,

03. Konukların konuşmaları,

04. Faaliyet Raporu ile Mali Raporun okunması ve oylanması,

05. Denetim Kurulu Raporu okunması ve oylanması,

06. 2022-2024 Çalışma Dönemi Bütçesinin görüşülüp oylanması,

07. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

08. Dilek ve öneriler,

09. Kapanış.

12.01.2022213