2. Olağan Genel Kurulumuz 22 Şubat 2020 Cumartesi Günü

  •   
  •  A 
  •   

Yaya Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu, duyurmuş olduğumuz 31 Ocak 2020 tarihindeki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle çoğunluk aranmaksızın 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacaktır.

ikinci toplantı, İsmet Kaptan Mahallesi, 1368 Sokak, No:1 İKBAL-1 İş Merkezi, Kat:8/805 Konak / İZMİR adresindeki dernek merkezimizde olacak ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Yaya Derneği Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca aidat borcu bulunan üyelerin genel kurula katılması mümkün olmadığı için aidat borçlarının genel kurul tarihine kadar ödenmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Tüm üyelerimize önemle duyururuz.
YAYA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

2. Olağan Genel Kurul Gündemi:
01. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi.
02. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması.
03. Konukların konuşmaları.
04. Faaliyet Raporu ile Mali Raporun okunması ve oylanması.
05. 2020-2022 Çalışma Dönemi Bütçesinin görüşülüp oylanması.
06. Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
07. Dilek ve öneriler
08. Kapanış

01.02.2020314