Üye ve Gönüllü Toplantısı

  •   
  •  A 
  •   

Bugüne dek yaptıklarımızı değerlendirmek, birlikte yapılabilecekleri, üye ve gönüllülerin katmak istediklerini, eleştirilerini dinlemek ve önümüzdeki döneme dair konuşmak üzere 7 Aralık 2019, Cumartesi saat 13.00'te Yaya Derneği'nde bir toplantı gerçekleştirdik.

08.12.2019164