Halkapınar Basın Açıklaması

  •   
  •  A 
  •   

Halkapınar sınıfta kaldı! 

(Rapora erişmek için tıklayabilirsiniz. )

Yaya Derneği olarak; metro, tramvay istasyonlarının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ tarafından kullanılan otobüs terminalini de içinde barındıran Halkapınar Aktarma Bölgesi’nde kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirdik.

Kamuoyuna paylaşacağımız raporu ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de teslim edileceğiz. Uzun süren araştırmamızın sonuçlarına göre; yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu Halkapınar bölgesinde yeterli ışıklandırma, yönlendirme/bilgilendirme levhaları, kent mobilyaları ve tuvaletlerin bulunmadığı tespit edildi.  Güncel olmayan trafik sinyalizasyon sürelerinin ve istasyonlara uzak mesafede yer alan yaya geçitlerinin ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. 

Yapılan araştırma sonucu şu tespitlerde bulunuldu; 

Yaya geçidi: Bölgede yayaların yaya geçidini kabul edilir bir mesafe ve işlevsiz bir doğrultuda buldukları için kullanmadıkları tespit edilmiştir. (Tüm yolculuk yaklaşık 300 metredir.) 

Yayaların kullandıkları kesitte akaryakıt istasyonuna aniden giren araçların, otobüs durağından hareket eden otobüslerin, yolcu indirip bindiren dolmuşların varlığı ve viyadükten gelen yüksek hızlı trafiğin kesişim noktası olduğu düşünülünce bu nokta hem sürücüler hem yayalar için oldukça tehlike arz etmektedir.

Riske atıyorlar: Konak Tramvayı’nın son durağı olarak tasarlanan Halkapınar İstasyonu diğer toplu taşımalara yaklaşık 300-500 metre yürüme mesafesinde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Hem zemin kesişme noktasında yaya geçidinin bulunmaması ve hatta mevcut olan yaya geçidinin kesişim noktasının ters istikametinde yaklaşık 150 m. uzaklıkta bulunmasından kaynaklı yayalar kendilerini riske atıp yaya geçidi dışında bir yol kullanmaktadırlar. 

Kaldırımlar: İZBAN ve otobüs durakları hattında mevcutta bulunan kaldırım boyutlarının standartlara uymadığı tespit edilmiştir. 

İstasyon kapasitesi riskli: Halkapınar aktarma merkezinin şehirdeki önemli oranda ulaşımın kesişim noktası olmasına ve yoğun bir hacme hizmet etmesine rağmen mevcut bekleme/birikme alan boyutlarının yaya hacmine yeterli olmadığı saptanmıştır. İstasyonun pik saatlerdeki yaya hacmi için oldukça yetersiz, konforsuz ve güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

Görme, işitme ve bedensel engelli yayalar olduğu gibi yaşlı, bebek arabası taşıyan veya bisikletliler için de aktarma noktaları arasında güvenli ve konforlu bir tasarım söz konusu değildir. 

Yukarıdaki tespitler doğrultusunda bölgenin daha güvenli, yaşanabilir ve işlevsel hale gelmesi için çözümü basit ve maliyeti düşük olan şu çalışmaların yapılması önerilmiştir:

Alınacak önlemler: 

Benzin istasyonu: Bölgedeki mevcut konumdaki benzin istasyonunun konumu/ruhsatı, giriş çıkış noktaları ile yüksek hızda viyadükten gelen taşıtların benzin istasyonuna girişlerinin kontrol edilmesi. 

Tel örgü: Tramvay ve Otobüs durakları arasında karşıdan karşıya geçişlerin güvenli olabilmesi için yayaların tabelalarla yönlendirilmesi, trafik ışık sistemlerinde sesli bilgilendirme ve refüj boyunca tel örgü gerilmesi sağlanabilir. 

Trafik hızı: Sürekli sarı şeritlerin ve rampaların inşa edilmesi. Trafik hızının düşürülmesi. Bir sonraki stadyum kavşağında yeniden trafik etütlerinin ve kavşak tasarımının güncellenmesi. 

Yaya geçitleri: İkaz lambaları konularak yaya geçidinin daha işlevli hale getirilmesi.

Kabartma (Hissedilebilir) Haritalar: Cadde üzerinde bazı noktalara kurulacak kabartma haritalarla birtakım bilgiler görme engelli için erişilir hale getirilmelidir. Ayrıca, haritalar konumlandırılırken tekerlekli sandalye kullanıcılarının da ihtiyaçları göz önünde bulunmalıdır. 

Erişebilir Yaya Sinyali (EYS): Sesli mesajlar ve titreşimli yüzeyler aracılığı ile yaya geçiş zamanlamasını bildiren sinyalizasyon sistemi yapılmalıdır.  

Kabartma (Hissedilebilir) Kaldırım Döşemeleri: Diğer kaldırım döşemelerinden farklı yükseklik ve profile sahip kaldırım döşemeleri sayesinde görme engelli yayanın çevre hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayrıca, yürüme zorluğu çekenlerin ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. Örneğin; alçaltılmış kaldırım kenarları (rampalar) tekerlekli sandalye ve çocuk arabaları için bir gereksinimdir. Öte yandan kaldırımın bitişini fark edebilmesi için görme engelli yayanın da yükselti farkına ihtiyacı vardır. Bu durumda büyük yükselti farkları kullanmak yerine kabartma döşemeleri kullanmak herkes için erişebilirlik sağlar. 

Otobüs aktarma noktası: Bu noktaya ulaşmak isteyen yayaları tehlikeye atmaması için trafik lambalarının faz sürelerinin yeniden hesaplanması. Otobüs duraklarından raylı sistemlere bilgilendirme levhalarının konulması. 

Konforlu bir seyahat için: Aydınlatma, tuvalet, bank, çeşme, gölge unsurlarının gibi kent mobilyalarının güzergaha yerleştirilmesi.

Levhaların bakımı: Yatay ve düşey levhaların düzenli olarak bakımı ve belirginliği sağlanmalı. 

Ağaçlandırma: Yaya güzergahı reklam panoları yerine yeşillendirilirse daha nezih, temiz ve yürümeye teşvik edici bir alan sağlanmış olacaktır.  

Aydınlatma: Viyadüğün altına ve yaya geçidine giden yolda aydınlatma sistemleri trafikte ve yaşamda kadınların daha fazla bulunmasını sağlayacaktır. 

Yukarıda özetle belirttiğimiz Halkapınar bolgesine ilişkin yaya güvenliği açısından acilen ele alınması gerekli tespit ve önerilerimizin bulunduğu kapsamlı raporumuzu tüm kamuoyu paylaşıyor ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Yaya Derneği

03.09.2020302