Hak Mücadelesi Yapabilecek Güçlü Bir Örgüte Sahip Olabilmek...

  •   
  •  A 
  •   

Yaya Derneği, güçlü bir hak mücadelesi yapmak için güçlü bir örgüte sahip olmalı ve İzmir'den sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkemizdeki tüm kentlerde şubeler açarak ya da temsilciler görevlendirerek örgütlenmelidir.

Bunun en önemli koşulu da, bu mücadeleyi yapacak örgütün her türlü baskı, korkutma ve sindirmeye yönelik risk ve tehlikeyi dikkate almak ve hiçbir şeyi keyfiliğe ya da tesadüfe bırakmamak koşuluyla kurumsallaşmasını sağlayacak önlemlerin alınması, her an ve koşulda mücadeleye hazır olması, her türlü hak ihlaline anında yanıt vermesi ve o mücadeleyi geliştirip sürdürecek şekilde politika, strateji ve taktikler üreterek onları başarılı bir şekilde mücadele alanına taşıyabilmesidir.

İşte o nedenle, İnsan hakları mücadelesi verecek bir örgüt olarak, herhangi bir kent konseyinin, herhangi bir kültür sanat derneğinin ya da herhangi bir düşünce kuruluşunun yaptıklarını yapmamalı; onlar gibi olmayı hedeflememelidir.

Örneğin insan hakları boyutunda yaya haklarını savunacak bir mücadele örgütünün, kendi üye ve gönüllüleriyle ya da kamu alanlarını kullanan tüm yayalarla kuracağı iletişim ya da mücadelenin sadece ve sadece WhatsApp veya Facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinden yapılması doğru ve yeterli olmayacaktır.

Evet, bu mücadele sırasında Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp benzeri sosyal medya kanallarının da kullanması gerekmekle birlikte; David Harvey'in söylediği gibi (*) asıl önemsenip öncelik verilmesi gereken iletişim ve mücadele biçimi, insanlarla bir araya gelmeyi, yüz yüze iletişim kurmayı hedefleyen doğrudan iletişim ve mücadele yöntemleri olmalıdır.

İşte bu nedenle, bu düşünce çerçevesinde Yaya Derneği’nin hak temelli güçlü bir mücadele örgütü olmasını isteyenlerin, Yaya Derneği’nin üye ve gönüllüsü olarak cadde, sokak, kaldırım ve parklarda hep birlikte vereceğimiz bu mücadelede bizlere yardımcı olmasını, üye ya da gönüllü olarak bizlere destek olmasını bekliyoruz!

(*) David Harvey, Kentsel Mekan Mücadeleleri Neden Önemlidir?, Mekan Meselesi, Editör: Soner Torlak, Tekin Yayınevi, 2014, 2. Baskı, sayfa.160-161

Fotoğraf: İstanbul Yaya Sergileri Kataloğu, 2002, İstanbul.

Ali Rıza Avcan

21.09.2018250